Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Översättning / subtitling

Behöver du dina filmer på flera olika språk?

Vi hjälper dig med översättning och subtitling

Tillsammans med en av Sveriges mest framstående aktörer på området erbjuder vi översättning och textning av film. Vi kan även erbjuda översättning av t ex manualer, produktkataloger, broschyrer och presentationer etc.

Har du översättningshjälp men skall texta en film med redan översatt material kan vi bistå med teknisk support till översättaren/översättarna för att få över detta på en textremsa. Detta är nämligen två helt olika professioner.

 

 

Kontaktinformation:

033-48 88 49

Följ oss på:

facebook