Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Media-arkiv / Filmlagring

Vill du ha hjälp att lagra din Företags-, Instruktions-, Presentations- eller Reklamfilm, bilder eller digitala kataloger?

Vårt media-arkiv löser dina problem!

Vårt media-arkiv är en portal där du via en FTP kan ladda upp ditt digitala material. Om du har ditt material i någon fysiskt format kan vi hjälpa dig att konvertera om det och sedan ladda upp det åt dig.

Filerna döper du till det som passar dig och företaget bäst. Här kan man även mata in metadata och alltså göra en beskrivning av ert material som gör det ännu mera sökbart. De som sedan skall ha access till ert arkiv kan med hjälp av det lösenord som ni som användare får, sedan själv gå in och se på filmer, bilder m.m.

Härifrån är det lätt att beställa de format som vid tillfället är aktuellt.

USB, Filer, DVD,CD eller Blu-ray etc.

Vi hanterar alla förekommande standardformat på marknaden.

Konceptet gör att det blir lättöverskådligt och snabbt att få tag på det man behöver.

Allt på ett ställe

Kontaktinformation:

033-48 88 49

Följ oss på:

facebook